Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Văn bản hợp nhất số 2722/VBHN-BKHĐT Về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn Ban hành: 12/05/2021
Hiệu lực: 15/06/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Văn bản hợp nhất số 2187/VBHN-BKHĐT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư Ban hành: 16/04/2021
Hiệu lực: 20/04/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực