Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Nghị quyết số 107/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2021 Ban hành: 11/09/2021
Hiệu lực: 11/09/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 105/NQ-CP Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 Ban hành: 09/09/2021
Hiệu lực: 09/09/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 29/2021/QH15 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 Ban hành: 28/07/2021
Hiệu lực: 28/07/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị quyết số 16/2021/QH15 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 Ban hành: 27/07/2021
Hiệu lực: 27/07/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị quyết số 78/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 20/07/2021
Hiệu lực: 20/07/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị quyết số 75/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2021 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Ban hành: 14/07/2021
Hiệu lực: 14/07/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị quyết số 63/NQ-CP Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 Ban hành: 29/06/2021
Hiệu lực: 29/06/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị quyết số 58/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021 Ban hành: 08/06/2021
Hiệu lực: 08/06/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Nghị quyết số 50/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ban hành: 20/05/2021
Hiệu lực: 20/05/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị quyết số 48/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021 Ban hành: 06/05/2021
Hiệu lực: 06/05/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị quyết số 41/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021 Ban hành: 01/04/2021
Hiệu lực: 01/04/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 30/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02 năm 2021 Ban hành: 10/03/2021
Hiệu lực: 10/03/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 19/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2021 Ban hành: 10/02/2021
Hiệu lực: 10/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị quyết số 01/NQ-CP Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 Ban hành: 01/01/2021
Hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị quyết số 195/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020 Ban hành: 31/12/2020
Hiệu lực: 31/12/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị quyết số 178/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020 Ban hành: 12/12/2020
Hiệu lực: 12/12/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Nghị quyết số 169/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020 Ban hành: 11/11/2020
Hiệu lực: 11/11/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị quyết số 149/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2020 Ban hành: 10/10/2020
Hiệu lực: 10/10/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị quyết số 143/NQ-CP Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 04/10/2020
Hiệu lực: 04/10/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Nghị quyết số 136/NQ-CP Về phát triển bền vững Ban hành: 25/09/2020
Hiệu lực: 25/09/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 382 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>