Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Kế hoạch số 5650/KH-BKH Kế hoạch số 5650/KH-BKH ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng Ban hành: 16/08/2010
Hiệu lực: 16/08/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Kế hoạch số 1845/KH-BKH Kế hoạch số 1845/KH-BKH ngày 23 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng năm 2010 Ban hành: 23/03/2010
Hiệu lực: 23/03/2010
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Kế hoạch số 5681/KH-BKH Kế hoạch số 5681/KH-BKH ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giai đoạn 1 Chiến lược phòng, chống tham nhũng (từ nay đến năm 2011) Ban hành: 30/07/2009
Hiệu lực: 30/07/2009
Trạng thái: Đang có hiệu lực