Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt Ban hành: 06/10/2021
Hiệu lực: 06/10/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 1535/QĐ-TTg Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 Ban hành: 15/09/2021
Hiệu lực: 15/09/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Ban hành: 12/08/2021
Hiệu lực: 01/10/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 1242/QĐ-TTg Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương Ban hành: 16/07/2021
Hiệu lực: 16/07/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 946/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 15/06/2021
Hiệu lực: 15/06/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 778/QĐ-TTg Chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn IDA hủy của WB để thực hiện "Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam" Ban hành: 26/05/2021
Hiệu lực: 26/05/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 771/QĐ-TTg Ban hành Quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương Ban hành: 25/05/2021
Hiệu lực: 25/05/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 539/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội Ban hành: 03/04/2021
Hiệu lực: 03/04/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 340/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 Ban hành: 16/03/2021
Hiệu lực:
10 Quyết định số 230/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận Ban hành: 23/02/2021
Hiệu lực: 23/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 225/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Việt Hàn, tỉnh Bắc Giang Ban hành: 22/02/2021
Hiệu lực: 22/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Quyết định số 220/QĐ-TTg Chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Yên Phong II-A, huyện Yên Phong Ban hành: 19/02/2021
Hiệu lực: 19/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 167/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 Ban hành: 03/02/2021
Hiệu lực: 03/02/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Quyết định số 1814/QĐ-TTg Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2017, 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương Ban hành: 14/11/2020
Hiệu lực: 14/11/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Quyết định số 1691/QĐ-TTg Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương trong nước giai đoạn 2016 - 2020; năm 2018, 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và năm 2020 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương Ban hành: 29/10/2020
Hiệu lực: 29/10/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 1453/QĐ-TTg Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 Ban hành: 24/09/2020
Hiệu lực: 24/09/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 29/2020/QĐ-TTg Thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh Ban hành: 24/09/2020
Hiệu lực: 15/11/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 1441/QĐ-TTg Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê Ban hành: 23/09/2020
Hiệu lực: 23/09/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 1413/QĐ-TTg Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 15/09/2020
Hiệu lực: 15/09/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 Ban hành: 14/09/2020
Hiệu lực: 14/09/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 1024 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 50 >>