Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Luật số 64/2020/QH14 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư Ban hành: 18/06/2020
Hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Luật số 61/2020/QH14 Luật Đầu tư Ban hành: 17/06/2020
Hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Luật số 59/2020/QH14 Luật Doanh nghiệp Ban hành: 17/06/2020
Hiệu lực: 01/01/2021
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Luật số 39/2019/QH14 Luật Đầu tư công Ban hành: 13/06/2019
Hiệu lực: 01/01/2020
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Luật số 35/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch Ban hành: 20/11/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Luật số 28/2018/QH14 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch Ban hành: 15/06/2018
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Luật số 21/2017/QH14 Luật Quy hoạch Ban hành: 24/11/2017
Hiệu lực: 01/01/2019
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Luật số 04/2017/QH14 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Ban hành: 12/06/2017
Hiệu lực: 01/01/2018
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư Ban hành: 22/11/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Luật số 89/2015/QH13 Luật Thống kê Ban hành: 23/11/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Luật số 83/2015/QH13 Luật Ngân sách Nhà nước của Quốc hội Ban hành: 25/06/2015
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Luật số 80/2015/QH13 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội Ban hành: 22/06/2015
Hiệu lực: 01/07/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Luật số 69/2014/QH13 Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Luật số 67/2014/QH13 Luật Đầu tư Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực
15 Luật số 68/2014/QH13 Luật Doanh nghiệp Ban hành: 26/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực
16 Luật số 65/2014/QH13 Luật nhà ở Ban hành: 25/11/2014
Hiệu lực: 01/07/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Luật số 49/2014/QH13 Luật Đầu tư công Ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Hết hiệu lực
18 Luật số 50/2014/QH13 Luật Xây dựng Ban hành: 18/06/2014
Hiệu lực: 01/01/2015
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Luật số 45/2013/QH13 Luật đất đai Ban hành: 29/11/2013
Hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Luật số 43/2013/QH13 Luật số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về Luật Đấu thầu. Ban hành: 26/11/2013
Hiệu lực: 01/07/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
Tổng số 61 văn bản
1 2 3 4 >>