Quyết định số 337/QD-BKH
Tên văn bản Quyết định số 337/QĐ-BKH ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
Số hiệu 337/QD-BKH Ngày ban hành 10/04/2007
Loại văn bản Quyết định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký
Võ Hồng Phúc
Chức danh
Bộ trưởng
Lĩnh vực
Chính sách xã hội
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 10/04/2007
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]