Nghị định số 132/2018/NĐ-CP
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2018 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Số hiệu 132/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 01/10/2018
Loại văn bản Nghị định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Viện trợ
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/10/2018
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
Văn bản liên quan
Văn bản sửa đổi bổ sung
Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 16/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/03/2016
Ngày có hiệu lực: 02/05/2016
 
Văn bản thay thế
Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 56/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/05/2020
Ngày có hiệu lực: 25/05/2020
 
 
[Trở về]