Nghị định số 118/2015/NĐ-CP
Tên văn bản Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
Số hiệu 118/2015/NĐ-CP Ngày ban hành 12/11/2015
Loại văn bản Nghị định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 27/12/2015
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]