Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT
Tên văn bản Hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch
Số hiệu 08/2019/TT-BKHĐT Ngày ban hành 17/05/2019
Loại văn bản Thông tư Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký
Nguyễn Chí Dũng
Chức danh
Bộ trưởng
Lĩnh vực
Quy hoạch
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/07/2019
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]