Quyết định số 2127/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
Số hiệu 2127/QĐ-TTg Ngày ban hành 30/11/2011
Loại văn bản Quyết định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Chiến lược
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 30/11/2011
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]