Luật số 43/2013/QH13
Tên văn bản Luật số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội khóa XIII về Luật Đấu thầu.
Số hiệu 43/2013/QH13 Ngày ban hành 26/11/2013
Loại văn bản Luật Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Lĩnh vực
Đấu thầu
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực một phần Ngày có hiệu lực 01/07/2014
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2017
Phần hết hiệu lực Sửa đổi, bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.
 
Văn bản liên quan
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Luật Đấu thầu của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 61/2005/QH11
Ngày ban hành: 29/11/2005
Ngày có hiệu lực:
 
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 03/2009/TT-BKH
Ngày ban hành: 16/04/2009
Ngày có hiệu lực: 31/05/2009
 
Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 06 năm 2009 của Quốc hội khoá 12 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 38/2009/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2009
Ngày có hiệu lực: 01/08/2009
 
Văn bản dẫn chiếu
Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 03/2016/QH14
Ngày ban hành: 22/11/2016
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
 
 
[Trở về]