Thông tư số 01/2008/TT-BNG
Tên văn bản Thông tư số 01/2008/TT-BNG ngày 04/02/2008 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn trình tự, thủ tục ký kết và thực hiện điều ước quốc tế về nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
Số hiệu 01/2008/TT-BNG Ngày ban hành 04/02/2008
Loại văn bản Thông tư Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Bộ Ngoại giao
Người ký
Phạm Gia Khiêm
Chức danh
Lĩnh vực
Viện trợ
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]