Nghị định số 120/2018/NĐ-CP
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Số hiệu 120/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 13/09/2018
Loại văn bản Nghị định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Kế hoạch
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 13/09/2018
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ
Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 77/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/09/2015
Ngày có hiệu lực: 01/11/2015
 
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 136/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
 
Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 161/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 02/12/2016
Ngày có hiệu lực: 02/12/2016
 
 
[Trở về]