Luật số 67/2014/QH13
Tên văn bản Luật Đầu tư
Số hiệu 67/2014/QH13 Ngày ban hành 26/11/2014
Loại văn bản Luật Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Lĩnh vực
Chính sách xã hội
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực một phần Ngày có hiệu lực 01/07/2015
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực Hết hiệu lực một phần từ 01/01/2017
Phần hết hiệu lực Sửa đổi, bổ sung điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư
 
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế
Luật Đầu tư [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 59/2005/QH11
Ngày ban hành: 29/11/2005
Ngày có hiệu lực: 01/07/2006
 
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Nghị quyết về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 49/2010/QH12
Ngày ban hành: 19/06/2010
Ngày có hiệu lực: 19/06/2010
 
Quy định chi tiết một số điểm tại Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 30/2009/TTLT-BXD-BKH
Ngày ban hành: 27/08/2009
Ngày có hiệu lực: 11/10/2009
 
Văn bản dẫn chiếu
Luật Đầu tư [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 61/2020/QH14
Ngày ban hành: 17/06/2020
Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
 
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần
Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 03/2016/QH14
Ngày ban hành: 22/11/2016
Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
 
 
[Trở về]