Quyết định số 1982/QĐ-TTg
Tên văn bản Bổ sung kinh phí nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia cứu trợ, viện trợ năm 2010
Số hiệu 1982/QĐ-TTg Ngày ban hành 28/10/2010
Loại văn bản Quyết định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Sinh Hùng
Chức danh
Phó Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Tài chính
Viện trợ
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 28/10/2010
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]