Thông tư số 07/2010/TT-BKH
Tên văn bản Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 03 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
Số hiệu 07/2010/TT-BKH Ngày ban hành 30/03/2010
Loại văn bản Thông tư Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký
Võ Hồng Phúc
Chức danh
Bộ trưởng
Lĩnh vực
Viện trợ
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 14/05/2010
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]