Quyết định số 01/2019/QĐ-TTg
Tên văn bản Ban hành Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030
Số hiệu 01/2019/QĐ-TTg Ngày ban hành 05/01/2019
Loại văn bản Quyết định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Thống kê
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 05/03/2019
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]