Nghị định số 97/2018/NĐ-CP
Tên văn bản Về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
Số hiệu 97/2018/NĐ-CP Ngày ban hành 30/06/2018
Loại văn bản Nghị định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Viện trợ
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]