Nghị định số 80/2021/NĐ-CP
Tên văn bản Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Số hiệu 80/2021/NĐ-CP Ngày ban hành 26/08/2021
Loại văn bản Nghị định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Lê Minh Khái
Chức danh
Phó Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Doanh nghiệp, hợp tác xã
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 15/10/2021
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế
Quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 39/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 11/03/2018
Ngày có hiệu lực: 11/03/2018
 
 
[Trở về]