Nghị quyết số 91/NQ-CP
Tên văn bản Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2020
Số hiệu 91/NQ-CP Ngày ban hành 11/06/2020
Loại văn bản Nghị quyết Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Kinh tế - xã hội
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 11/06/2020
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]