Nghị định số 16/2016/NĐ-CP
Tên văn bản Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Số hiệu 16/2016/NĐ-CP Ngày ban hành 16/03/2016
Loại văn bản Nghị định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Viện trợ
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 02/05/2016
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
Văn bản liên quan
Văn bản bị sửa đổi bổ sung
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2018 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 132/2018/NĐ-CP
Ngày ban hành: 01/10/2018
Ngày có hiệu lực: 01/10/2018
 
Văn bản bị thay thế
Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 38/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 23/04/2013
Ngày có hiệu lực: 06/06/2013
 
Văn bản thay thế
Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 56/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/05/2020
Ngày có hiệu lực: 25/05/2020
 
 
[Trở về]