Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT
Tên văn bản Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
Số hiệu 02/2019/TT-BKHĐT Ngày ban hành 08/01/2019
Loại văn bản Thông tư Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký
Nguyễn Chí Dũng
Chức danh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Doanh nghiệp, hợp tác xã
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 11/03/2019
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]