Quyết định số 1980/QĐ-TTg
Tên văn bản Phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) lần 2 cho Chương trình "Cải cách Doanh nghiệp Nhà nước và hỗ trợ quản trị công ty" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) viện trợ không hoàn lại
Số hiệu 1980/QĐ-TTg Ngày ban hành 31/10/2013
Loại văn bản Quyết định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Người ký
Hoàng Trung Hải
Chức danh
Phó Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Viện trợ
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 31/10/2013
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]