Nghị định số 93/2009/NĐ-CP
Tên văn bản Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
Số hiệu 93/2009/NĐ-CP Ngày ban hành 22/10/2009
Loại văn bản Nghị định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo 03/11/2009
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Viện trợ
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/01/2010
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]