Nghị quyết số 88/2019/QH14
Tên văn bản Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Số hiệu 88/2019/QH14 Ngày ban hành 18/11/2019
Loại văn bản Nghị quyết Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Lĩnh vực
Nông nghiệp, nông thôn
Kinh tế - xã hội
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 18/11/2019
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]