Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
Số hiệu 12/2016/TT-BKHĐT Ngày ban hành 08/08/2016
Loại văn bản Thông tư Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký
Nguyễn Chí Dũng
Chức danh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Viện trợ
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 22/09/2016
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
- Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Thông tư liên tịch 70/2009/TTLT-BNN-KHĐT-TC ngày 04/11/2009 và Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]