Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT
Tên văn bản Quy định và hướng dẫn một số nội dung tại Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Số hiệu 07/2017/TT-BKHĐT Ngày ban hành 14/12/2017
Loại văn bản Thông tư Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký
Nguyễn Chí Dũng
Chức danh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Lĩnh vực
Tổ chức bộ máy nhà nước
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/02/2018
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]