Quyết định số 406/QĐ-BKHĐT
Tên văn bản Công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và không tiếp nhận tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu 406/QĐ-BKHĐT Ngày ban hành 16/03/2020
Loại văn bản Quyết định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký
Vũ Đại Thắng
Chức danh
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng
Lĩnh vực
Đầu tư công
Thủ tục hành chính
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 16/03/2020
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]