Nghị quyết số 94/NQ-CP
Tên văn bản Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
Số hiệu 94/NQ-CP Ngày ban hành 29/10/2019
Loại văn bản Nghị quyết Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Trương Hòa Bình
Chức danh
Phó Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Đầu tư công
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 29/10/2019
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]