Nghị định số 63/2014/NĐ-CP
Tên văn bản Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Số hiệu 63/2014/NĐ-CP Ngày ban hành 26/06/2014
Loại văn bản Nghị định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
Đấu thầu
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 15/08/2014
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]