Luật số 39/2019/QH14
Tên văn bản Luật Đầu tư công
Số hiệu 39/2019/QH14 Ngày ban hành 13/06/2019
Loại văn bản Luật Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Quốc hội
Người ký
Nguyễn Thị Kim Ngân
Chức danh
Chủ tịch Quốc hội
Lĩnh vực
Đầu tư công
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 01/01/2020
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế
Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 77/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 10/09/2015
Ngày có hiệu lực: 01/11/2015
 
Luật Đầu tư công [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 49/2014/QH13
Ngày ban hành: 18/06/2014
Ngày có hiệu lực: 01/01/2015
 
Văn bản căn cứ
Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 136/2015/NĐ-CP
Ngày ban hành: 31/12/2015
Ngày có hiệu lực: 15/02/2016
 
Văn bản dẫn chiếu
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 40/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/04/2020
Ngày có hiệu lực: 06/04/2020
 
 
[Trở về]