Nghị định số 38/2013/NĐ-CP
Tên văn bản Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
Số hiệu 38/2013/NĐ-CP Ngày ban hành 23/04/2013
Loại văn bản Nghị định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Viện trợ
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực Ngày có hiệu lực 06/06/2013
Ngày hết hiệu lực 02/05/2016 Lí do hết hiệu lực Bị thay thế bởi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
Phần hết hiệu lực
 
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế
Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài [Thuộc tính]
Số ký hiệu: 16/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành: 16/03/2016
Ngày có hiệu lực: 02/05/2016
 
 
[Trở về]