Chỉ thị số 03/2001/CT-BKH
Tên văn bản Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 03/2001/CT-BKH ngày 04 tháng 10 năm 2001 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài
Số hiệu 03/2001/CT-BKH Ngày ban hành 04/10/2001
Loại văn bản Chỉ thị Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Người ký
BT
Chức danh
Lĩnh vực
Thương mại, đầu tư, chứng khoán
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]