Nghị quyết số 09/NQ-CP
Tên văn bản Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2019
Số hiệu 09/NQ-CP Ngày ban hành 03/02/2019
Loại văn bản Nghị quyết Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Chính phủ
Người ký
Nguyễn Xuân Phúc
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Kinh tế - xã hội
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 03/02/2019
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]