Quyết định số 106/QĐ-TTg
Tên văn bản Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và các khoản vốn vay ưu đãi khác của các nhà tài trợ thời kỳ 2011 - 2015".
Số hiệu 106/QĐ-TTg Ngày ban hành 19/01/2012
Loại văn bản Quyết định Nguồn trích
Phạm vi
Toàn quốc
Ngày đăng công báo
Cơ quan ban hành
Thủ tướng Chính phủ
Người ký
Nguyễn Tấn Dũng
Chức danh
Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực
Viện trợ
Hiệu lực văn bản
Tình trạng hiệu lực Đang có hiệu lực Ngày có hiệu lực 19/01/2012
Ngày hết hiệu lực Lí do hết hiệu lực
Phần hết hiệu lực
 
 
[Trở về]