Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư liên tịch số 11/BKH-NG Thông tư liên bộ số 11/BKH-NG ngày 31 tháng 12 năm 1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thủ tục xác nhận nguồn gốc Việt Nam và lý lịch tư pháp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về Việt Nam theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước Ban hành: 31/12/1996
Hiệu lực: 31/12/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 10/TT-LB Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 556/TTg ngày 12/9/95 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 327/CT Ban hành: 11/12/1996
Hiệu lực: 11/12/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực
3 Thông tư liên tịch số 10-TT/LB Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 556/TTg ngày 12/9/95 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh bổ sung Quyết định số 327/CT Ban hành: 11/12/1996
Hiệu lực: 01/01/1997
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư liên tịch số 14/KHĐT-TM Bộ Kế hoạch và Đầu tư -Bộ Thương mại về việc hướng dẫn gia công hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 25/09/1996
Hiệu lực: 25/09/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực
5 Thông tư số 09-BKH/VPTĐ Hướng dẫn về lập, thẩm định dự án đầu tư và quyết định đầu tư Ban hành: 21/09/1996
Hiệu lực: 21/09/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực
6 Thông tư số 08-BKH/TH Hướng dẫn về kế hoạch hóa đầu tư theo Nghị định 42/CP của Chính phủ Ban hành: 20/09/1996
Hiệu lực: 20/09/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực
7 Thông tư số 07-BKH/DN Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký kinh doanh đối với công ty cho thuê tài chính tại Việt Nam Ban hành: 11/09/1996
Hiệu lực: 11/09/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Thông tư liên tịch số 04/TTLB Bộ Xây dựng - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Điều lệ quản lý và đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 42/CP ngày 16/7/1996 của Chính phủ Ban hành: 10/09/1996
Hiệu lực: 10/09/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực
9 Thông tư số 03/BKH-QLKT Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tiêu thức xác định doanh nghiệp Nhà nước độc lập quy mô lớn có thành lập Hội đồng quản trị Ban hành: 27/02/1996
Hiệu lực: 27/02/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực
10 Thông tư số 02/BKH-DN Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 29/CP ngày 12/05/1995 về thủ tục đầu tư trực tiếp tại Việt Nam của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và của người nước ngoài cư trú lâu dài tại Việt Nam Ban hành: 30/01/1996
Hiệu lực: 30/01/1996
Trạng thái: Hết hiệu lực