Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 13/TTLB Thông tư liên bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính số 13/TTLB ngày 08 tháng 10 năm 1997 hướng dẫn việc thuê tổ chức quản lý để quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Ban hành: 08/10/1997
Hiệu lực: 23/10/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 79/TTLT Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 874/TTg ngày 20/11/1996 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và công chức Nhà nước Ban hành: 19/09/1997
Hiệu lực: 19/09/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực
3 Thông tư số 12/BKH-QLKT Hướng dẫn một số điều của Quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao áp dụng cho đầu tư trong nước (ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ) Ban hành: 27/08/1997
Hiệu lực: 27/08/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực
4 Thông tư số 08/BKH-DN Hướng dẫn thực hiện NĐ 50/CP ngày 28/8/96 của CP về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản DNNN và NĐ 38/CP ngày 28/4/97 của CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 50/CP Ban hành: 11/06/1997
Hiệu lực: 11/06/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực
5 Quyết định số 386/TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 386/TTg ngày 7 tháng 6 năm 1997 về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài Ban hành: 07/06/1997
Hiệu lực: 07/06/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực
6 Thông tư số 07/BKH-VPXT Hướng dẫn bổ sung một số nội dung thực hiện Quy chế đấu thầu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Ban hành: 29/04/1997
Hiệu lực: 29/04/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực
7 Nghị định số 36/CP Nghị định của chính phủ số 36/CP ngày 24 tháng 04 năm 1997 về ban hành quy chế khu công nghiệp. khu chế xuất, khu công nghiệp cao Ban hành: 24/04/1997
Hiệu lực:
8 Thông tư số 05/BKH-CSHT Hướng dẫn về việc xây mới trụ sở làm việc Ban hành: 23/04/1997
Hiệu lực: 23/04/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực
9 Thông tư số 01/LB Thông tư của Tổng cục Thống kê - Bộ kế hoạch và đầu tư số 01/LB ngày 31 tháng 3 năm 1997 về việc hướng dẫn công tác thống kê đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh Ban hành: 31/03/1997
Hiệu lực:
10 Thông tư số 03/BKH-QLDA Hướng dẫn thủ tục triển khai thực hiện dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 15/03/1997
Hiệu lực: 15/03/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Thông tư liên tịch số 02/TTLB Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Xây dựng - Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu (ban hành kèm theo Nghị định 43/CP ngày 16/7/96 của Chính phủ Ban hành: 25/02/1997
Hiệu lực: 25/02/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực
12 Thông tư số 01/BKH-DN Hướng thực hiện Nghị định số 56/CP ngày 2/10/96 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Ban hành: 29/01/1997
Hiệu lực: 29/01/1997
Trạng thái: Hết hiệu lực