Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 06/1999/TT-BKH Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn về nội dung Tổng mức đầu tư, Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và Báo cáo đầu tư Ban hành: 24/11/1999
Hiệu lực: 24/11/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
2 Thông tư liên tịch số 03/1999/TTLT-BKH-NN Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Ban hành: 06/10/1999
Hiệu lực: 06/10/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
3 Thông tư số 02/1999/TT-BKH Hướng dẫn trình tự, thủ tục cấp ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 Ban hành: 24/09/1999
Hiệu lực: 24/09/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
4 Quyết định số 456/1999/QĐ-BKH Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ban hành: 28/08/1999
Hiệu lực: 13/09/1999
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP Về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng Ban hành: 08/07/1999
Hiệu lực: 23/07/1999
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Uỷ ban dân tộc và miền núi-tài chính-xây dựng hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng ở các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa Ban hành: 29/04/1999
Hiệu lực: 29/04/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
7 Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 Hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về Quản lý ngoại hối Ban hành: 16/04/1999
Hiệu lực: 01/05/1999
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị định số 22/1999/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 22/1999/NĐ-CP ngày 14/04/1999 quy định về đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam Ban hành: 14/04/1999
Hiệu lực: 29/04/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
9 Thông tư liên tịch số 08/1999/TTLT/BLĐTBXH-BTC-BKHĐT Hướng dẫn giải quyết các dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm (Quỹ quốc gia giải quyết việc làm) bị rủi ro Ban hành: 15/03/1999
Hiệu lực: 30/03/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
10 Thông tư liên tịch số 01/1999/TTLT-BKH-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn kế hoạch hoá việc lồng ghép các chương trình, dự án tham gia thực hiện xoá đói giảm nghèo Ban hành: 15/03/1999
Hiệu lực: 30/03/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Thông tư liên tịch số 28/1999/TTLT/BKH-BNN-BTC Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng Ban hành: 02/03/1999
Hiệu lực: 02/03/1999
Trạng thái: Hết hiệu lực
12 Quyết định số 07/1999/QĐ-TTg Phê duyệt Nghị định thư để thực hiện các cam kết đợt đầu trong khuôn khổ Hiệp định khung về hợp tác dịch vụ ASEAN Ban hành: 26/01/1999
Hiệu lực: 26/01/1999
Trạng thái: Đang có hiệu lực