Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư liên tịch số 23/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN Điều chỉnh khoản 3 Mục IV của Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT- BTM-BKHĐT-BCN ngày 16/10/2000 Ban hành: 29/12/2000
Hiệu lực: 01/01/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
2 Thông tư số 22/2000/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương mại số 22/2000/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2000 Hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước nogài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt động thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Ban hành: 15/12/2000
Hiệu lực:
3 Thông tư số 04/2000/TT-BNG Thông tư của Bộ Ngoại giao số 04/2000/TT-BNG ngày 08 tháng 11 năm 2000 Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Ban hành: 08/11/2000
Hiệu lực:
4 Thông tư liên tịch số 19/2000/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN Hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ hai năm 2001 và 2002 Ban hành: 16/10/2000
Hiệu lực: 16/10/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
5 Thông tư số 12/2000/TT-BKH Thông tư Hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 15/09/2000
Hiệu lực: 15/09/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
6 Thông tư số 11/2000/TT-BKHĐT Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24 tháng 11 năm 1999 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư Ban hành: 11/09/2000
Hiệu lực: 11/09/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
7 Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA Thông tư liên tịch số 10/2000/TTLT/BKH-BTP-BNG-BCA ngày 15 tháng 8 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an hướng dẫn việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10 Ban hành: 15/08/2000
Hiệu lực: 30/08/2000
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Thông tư số 09/2000/TT-BKHĐT Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 05/1999/TT-BKH ngày 11 tháng 11 năm 1999 hướng dẫn quản lý các dự án quy hoạch Ban hành: 02/08/2000
Hiệu lực: 02/08/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
9 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 31/07/2000
Hiệu lực: 01/08/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
10 Thông tư số 08/2000/TT-BKH Hướng dẫn bổ sung sửa đổi công tác đấu thầu xây dựng công trình hạ tầng của Thông tư liên tịch số 416/1999/TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XB, ngày 29/4/1999 Ban hành: 12/07/2000
Hiệu lực: 12/07/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Thông tư số 06/2000/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 27/06/2000
Hiệu lực: 27/06/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
12 Thông tư số 09/2000/TT-BCA (A18) Thông tư của Bộ Công An số 09/2000/TT-BCA (A18)ngày 07 tháng 06 năm 2000 hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước theo Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/3/2000 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Ban hành: 07/06/2000
Hiệu lực:
13 Thông tư liên tịch số 05/2000/TTLT-BKH-BTCCBCP Thông tư liên tịch số 05/2000/TTLT-BKH-BTCCBCP ngày 07 tháng 6 năm 2000 hướng dẫn việc tổ chức phòng đăng ký kinh doanh ở cấp tỉnh và cấp huyện Ban hành: 07/06/2000
Hiệu lực: 22/06/2000
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Thông tư số 52/2000/TT-BTC Thông tư số 52/2000/TT-BTC ngày 05/6/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện miễn thuế, lệ phí đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Ban hành: 05/06/2000
Hiệu lực:
15 Thông tư số 04/2000/TT-BKHĐT Thông tư số 04/2000/TT-BKH ngày 26 tháng 5 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện quy chế đấu thầu Ban hành: 26/05/2000
Hiệu lực: 10/06/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
16 Quyết định số 270/2000/QĐ-BKH Về việc bãi bỏ bổ sung văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực Ban hành: 23/05/2000
Hiệu lực: 08/06/2000
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Thông tư liên tịch số 12/2000/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN Bộ Thương Mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công nghiệp về việc thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may Ban hành: 12/05/2000
Hiệu lực: 12/05/2000
Trạng thái: Hết hiệu lực
18 Nghị định số 06/2000NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 06/2000NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2000 về việc hợp tác đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực khám chữa bệnh, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học Ban hành: 06/03/2000
Hiệu lực:
19 Nghị định số 05/2000/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 05/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2000 về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Ban hành: 03/03/2000
Hiệu lực:
20 Thông tư số 03/2000/TT-BKH Thông tư số 03/2000/TT-BKH ngày 02 tháng 03 năm 2000 hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Ban hành: 02/03/2000
Hiệu lực: 17/03/2000
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 23 văn bản
1 2 >>