Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 26/2001/TT-BTM Thông tư của Bộ Thương Mại số 26/2001/TT-BTM ngày 04 tháng 12 năm 2001 sửa đổi bổ sung một số điểm của thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 hướng dẫn của thực hiện Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam về xuất nhập khẩu và các hoạt dộng thương mại khác của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Ban hành: 04/12/2001
Hiệu lực:
2 Thông tư số 95/2001/TT-BTC Thông tư số 95/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 23 tháng 11 năm 2001 về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 41/2001/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2001 của Bộ Tài chính về việc miễm, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP. Ban hành: 23/11/2001
Hiệu lực: 08/12/2001
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 08/2001/TT-BKH Thông tư của Bộ kế hoạch và đầu tư Số 08/2001/TT-BKH ngày 22 tháng 11 năm 2001 Hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh Ban hành: 22/11/2001
Hiệu lực:
4 Thông tư số 912/2001/TTLT/uBDTMN/BTC/BKHĐT Thông tư Liên tịch Uỷ ban DT& MN - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 912/2001/TTLT/uBDTMN/BTC/BKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2001 Hướng dẫn thực hiện chính sách Hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn Ban hành: 16/11/2001
Hiệu lực: 01/12/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
5 Thông tư số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK Thông tư Liên tịch Bộ Kế hoạch và Đầu tư Tổng cục Thống kê Số 07/2001/TTLT/BKH-TCTK ngày 10 tháng 11 năm 2001 Hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh sử dụng trong đăng ký kinh doanh Ban hành: 10/11/2001
Hiệu lực: 25/11/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
6 Thông tư số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN Thông tư liên tịch Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư -Bộ Công nghiệp Số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 09 tháng 11 năm 2001 Hướng dẫn việc thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2002 Ban hành: 09/11/2001
Hiệu lực: 24/11/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
7 Nghị định số 79/2001/NĐ-CP Nghị định số 79/2001/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 2001 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 1999 về thủ tục, chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Ban hành: 01/11/2001
Hiệu lực: 16/10/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Chỉ thị số 03/2001/CT-BKH Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 03/2001/CT-BKH ngày 04 tháng 10 năm 2001 Về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài Ban hành: 04/10/2001
Hiệu lực:
9 Thông tư số 06/2001/TT-BKH Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 06/2001/TT-BKH ngày 20 tháng 9 năm 2001 Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức Ban hành kèm theo Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ Ban hành: 20/09/2001
Hiệu lực:
10 Thông tư số 05/2001/TT-BKH Hướng dẫn hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam Ban hành: 30/08/2001
Hiệu lực: 30/08/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Chỉ thị số 19/2001/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 19/2001/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001 - 2005 Ban hành: 28/08/2001
Hiệu lực: 13/09/2001
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 09/2001/NQ-CP Nghị quyết của Chính phủ số 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2001 về tăng cường thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài thời kỳ 2001 -2005 Ban hành: 28/08/2001
Hiệu lực:
13 Thông tư số 666/2001 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD Thông tư liên tịch của liên bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy ban dân tộc và Miền núi - tài chính - Xây dựng số 666/2001 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23 tháng 8 năm 2001 hướng dẫn quản lý đầu tư và xây dựng công trình hạ tầng thuộc chương trình 135 Ban hành: 23/08/2001
Hiệu lực: 08/09/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
14 Thông tư số 04/2001/TT-BKH Thông Tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số 04/2001/TT-BKH ngày 05 tháng 06 năm 2001 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài Ban hành: 05/06/2001
Hiệu lực:
15 Thông tư số 03/2001/TTLT-BKHĐT-BCN-BTM Thông tư Liên tịch Bộ kế hoạch và đầu tư - Bộ Công nghiệp - Bộ thương mại số 03/2001/TTLT-BKHĐT-BCN-BTM ngày 18 tháng 5 năm 2001 hướng dẫn việc nhập khẩu linh kiện ôtô dạng ckd1 Ban hành: 18/05/2001
Hiệu lực: 18/05/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
16 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP Về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính Ban hành: 02/05/2001
Hiệu lực: 17/05/2001
Trạng thái: Hết hiệu lực
17 Thông tư số 07/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN Thông tư Liên tịch của Bộ Thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Công nghiệp Số 07/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 16 tháng 3 năm 2001 hướng dẫn về thưởng hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may năm 2001 Ban hành: 16/03/2001
Hiệu lực:
18 Thông tư số 01/2001/TT-NHNN Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Doanh nghiệp Việt Nam Ban hành: 19/01/2001
Hiệu lực: 03/02/2001
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Nghị định số 05/2001/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về Quản lý ngoại hối Ban hành: 17/01/2001
Hiệu lực: