Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 97/2002/TT-BTC Thông tư của Bộ tài chính số 97/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài Ban hành: 24/10/2002
Hiệu lực:
2 Thông tư số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch của liên bộ thương mại - uỷ ban dân tộc miền núi - tài chính - kế hoạch đầu tư số 07/2002/TTLT/BTM-UBDTMN-BTC-BKHĐT ngày 12 tháng 8 năm 2002 về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 02/2002/NĐ-CP ngày 3/1/2002 và Nghị định số 20/1998/NĐ-CP ngày 31-3-1998 của Chính phủ về phát triển thương mại miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc Ban hành: 12/08/2002
Hiệu lực: 27/08/2002
Trạng thái: Hết hiệu lực
3 Thông tư số 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN Thông tư liên tịch số 08/2002/TTLT-BTM-BKHĐT-BCN ngày 12 tháng 8 năm 2002 của Bộ Thương mại - Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ năm 2003 Ban hành: 12/08/2002
Hiệu lực: 27/08/2002
Trạng thái: Hết hiệu lực
4 Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT-BKH-BCN-BTC ngày 06 tháng 8 năm 2002 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công nghiệp, Bộ Tài chính hướng dẫn giao nhận và hoàn trả vốn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư xây dựng công trình điện ngoài hàng rào Ban hành: 06/08/2002
Hiệu lực: 21/08/2002
Trạng thái: Hết hiệu lực
5 Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg Quyết định số 94/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 7 năm 2002 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX. Ban hành: 17/07/2002
Hiệu lực: 17/07/2002
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 60/2002/QĐ-TTG Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 60/2002/QĐ-TTG ngày 13 tháng 5 năm 2002 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thủ đô Hà Nội thời kỳ 2001-2010 Ban hành: 13/05/2002
Hiệu lực:
7 Thông tư số 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và đầu tư số 06/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BKHĐT ngày 10 tháng 4 năm 2002 hướng dẫn cơ chế quản lý quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm và lập quỹ giải quyết việc làm địa phương Ban hành: 10/04/2002
Hiệu lực: 25/04/2002
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Thông tư số 02/2002/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN Thông tư liên tịch Bộ thương mại - bộ kế hoạch và đầu tư -bộ công nghiệp số 02/2002/TTLT/BTM/BKHĐT/BCN ngày 28 tháng 02 năm 2002 điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện Thông tư Liên tịch số 25/2001/TTLT/BTM-BKHĐT-BCN ngày 9 tháng 11 năm 2001 Ban hành: 28/02/2002
Hiệu lực: 15/03/2002
Trạng thái: Hết hiệu lực
9 Quyết định số 24/2002/QĐ-TTg Quyết định của thủ tướng chính phủ Số 24/2002/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2002 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hoá thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh) Ban hành: 01/02/2002
Hiệu lực: