Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Thông tư số 08/2003/TTLT-BKH-BTC Hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần Ban hành: 29/12/2003
Hiệu lực: 12/01/2004
Trạng thái: Hết hiệu lực
2 Luật số 16/2003/QH11 Luật Xây dựng Ban hành: 10/12/2003
Hiệu lực: 01/07/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị định số 144/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 144/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 về Chứng khoán và thị trường chứng khoán Ban hành: 28/11/2003
Hiệu lực:
4 Luật số 18/2003/QH11 Luật của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 18/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Hợp tác xã Ban hành: 26/11/2003
Hiệu lực: 01/07/2004
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Nghị định số 129/2003/NĐ-CP Nghị định số 129/2003/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03 tháng 11 năm 2003 về việc quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp. Ban hành: 03/11/2003
Hiệu lực: 21/11/2003
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 22/2003/CT-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2003 về tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về kinh tế tập thể. Ban hành: 03/10/2003
Hiệu lực: 03/10/2003
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Thông tư số 07/2003/TT- BKH Hướng dẫn lập các dự án quy hoạch phát triển và đầu tư xây dựng chợ Ban hành: 11/09/2003
Hiệu lực: 11/09/2003
Trạng thái: Hết hiệu lực
8 Thông tư số 06/2003/TT-BKH Hướng dẫn thực hiện chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) Ban hành: 09/09/2003
Hiệu lực:
9 Nghị định số 99/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 99/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2003 về việc bạn hành Quy chế Khu công nghệ cao Ban hành: 28/08/2003
Hiệu lực:
10 Luật số 04/2003/QH11 Luật Thống kê Ban hành: 26/06/2003
Hiệu lực: 01/01/2004
Trạng thái: Hết hiệu lực
11 Thông tư số 04/2003/TT-BKH Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17 tháng 6 năm 2003 hướng dẫn về thẩm tra, thẩm định dự án đầu tư; sửa đổi, bổ sung một số điểm về hồ sơ thẩm định dự án, báo cáo đầu tư và tổng mức đầu tư Ban hành: 17/06/2003
Hiệu lực: 17/06/2003
Trạng thái: Hết hiệu lực
12 Thông tư số 02/2003/TTLT-BTM-KHĐT-CN Thông tư liên tịch Bộ Thương mại-Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Công nghiệp số 02/2003/TTLT-BTM-KHĐT-CN ngày 27 tháng 5 năm 2003 hướng dẫn việc giao và thực hiện hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ năm 2003 Ban hành: 27/05/2003
Hiệu lực: 13/06/2003
Trạng thái: Hết hiệu lực
13 Thông tư số 03/2003/TT-BKH Hướng dẫn công tác giám sát, đánh giá đầu tư Ban hành: 19/05/2003
Hiệu lực: 29/05/2003
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị định số 38/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ số 38/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 04 năm 2003 về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần Ban hành: 15/04/2003
Hiệu lực:
15 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Ban hành: 19/03/2003
Hiệu lực: 04/04/2003
Trạng thái: Hết hiệu lực
16 Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BKH-BTC Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BKH-BTC ngày 17 tháng 3 năm 2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn lập kế hoạch tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) Ban hành: 17/03/2003
Hiệu lực: 01/04/2003
Trạng thái: Hết hiệu lực
17 Quyết định số 33/2003/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 33/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 03 năm 2003 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2001-2010 (điều chỉnh) Ban hành: 04/03/2003
Hiệu lực:
18 Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg Ban hành quy chế về hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài Ban hành: 27/02/2003
Hiệu lực: 09/04/2003
Trạng thái: Hết hiệu lực
19 Thông tư số 01/2003/TTLT-BKH-BTC Thông tư liên tịch Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Tài chính số 01/2003/TTLT-BKH-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2003 hướng dẫn thực hiện quyết định số 42/2002/QĐ-TTG ngày 19/3/2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia Ban hành: 06/01/2003
Hiệu lực:
20 Thông tư liên tịch số 01/2003/TTLT/BKH-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày19/03/2002 của Thủ tướng Chính Phủ về quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia Ban hành: 06/01/2003
Hiệu lực: 06/01/2003
Trạng thái: Hết hiệu lực