Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 2471/QĐ-TTg Quyết định số 2471/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định hướng đến năm 2030. Ban hành: 28/12/2011
Hiệu lực: 28/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 2453/QĐ-TTg Quyết định số 2453/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015. Ban hành: 27/12/2011
Hiệu lực: 27/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Thông tư số 25/2011/TT-BTP Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch. Ban hành: 27/12/2011
Hiệu lực: 01/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Thông tư số 192/2011/TT-BTC Sửa đổi bổ sung một số Điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). Ban hành: 26/12/2011
Hiệu lực: 01/03/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 2449/QĐ-TTg Quyết định số 2449/QĐ-TTg ngày 26 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước và Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia. Ban hành: 26/12/2011
Hiệu lực: 26/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT Thông tư liên tịch số 65/2011/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 21/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú. Ban hành: 22/12/2011
Hiệu lực: 06/02/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị quyết số 103/NQ-CP Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/04/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành: 22/12/2011
Hiệu lực: 22/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 2427/QĐ-TTg Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược khoáng sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành: 22/12/2011
Hiệu lực: 22/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 2424/QĐ-TTg Quyết định số 2424/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030. Ban hành: 21/12/2011
Hiệu lực: 21/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 2406/QĐ-TTg Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012 – 2015. Ban hành: 18/12/2011
Hiệu lực: 18/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị định số 120/2011/NĐ-CP Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại. Ban hành: 16/12/2011
Hiệu lực: 01/02/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 119/2011/NĐ-CP Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh. Ban hành: 16/12/2011
Hiệu lực: 01/02/2012
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Quyết định số 69/2011/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng Ban hành: 13/12/2011
Hiệu lực: 01/02/2012
Trạng thái: Hết hiệu lực một phần
14 Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 147/2007/QĐ-TTg ngày 10/07/2007 về chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015 Ban hành: 09/12/2011
Hiệu lực: 01/02/2012
Trạng thái: Hết hiệu lực
15 Chỉ thị số 2196/CT-TTg Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường thị trường bất động sản. Ban hành: 06/12/2011
Hiệu lực: 06/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Quyết định số 2195/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020. Ban hành: 06/12/2011
Hiệu lực: 06/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 2139/QĐ-TTg Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu Ban hành: 05/12/2011
Hiệu lực: 05/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị quyết số 102/NQ-CP Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2011 Ban hành: 04/12/2011
Hiệu lực: 04/12/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 2127/QĐ-TTg Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Ban hành: 30/11/2011
Hiệu lực: 30/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 2111/QĐ-TTg Quyết định số 2111/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên đến năm 2020. Ban hành: 28/11/2011
Hiệu lực: 28/11/2011
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 204 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>