Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 2623/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 - 2020" Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: 31/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Quyết định số 2622/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: 31/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Nghị quyết số 142/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2013 Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: 31/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Nghị quyết số 143/NQ-CP Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: 31/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Quyết định số 2629/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: 31/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: 01/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Quyết định số 2621/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số mức hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ Ban hành: 31/12/2013
Hiệu lực: 31/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Quyết định số 2615/QĐ-TTg Thông qua kết quả đàm phán và ký Hiệp định Vay với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho "Chương trình Phát triển chuyên sâu lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính - Tiểu chương trình 1" Ban hành: 30/12/2013
Hiệu lực: 30/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Quyết định số 2612/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Ban hành: 30/12/2013
Hiệu lực: 30/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Quyết định số 80/2013/QĐ-TTg Ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang Ban hành: 27/12/2013
Hiệu lực: 10/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Ban hành: 26/12/2013
Hiệu lực: 15/02/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị định số 219/2013/NĐ-CP Quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh Ban hành: 26/12/2013
Hiệu lực: 15/02/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị định số 216/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư Ban hành: 24/12/2013
Hiệu lực: 01/03/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị định số 215/2013/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính Ban hành: 23/12/2013
Hiệu lực: 15/02/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị định số 210/2013/NĐ-CP Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Ban hành: 19/12/2013
Hiệu lực: 10/02/2014
Trạng thái: Hết hiệu lực
16 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng Ban hành: 18/12/2013
Hiệu lực: 01/01/2014
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Quyết định số 2456/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Năm Căn, tỉnh Cà Mau đến năm 2030 Ban hành: 17/12/2013
Hiệu lực: 17/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Quyết định số 2420/QĐ-TTg Thông qua kết quả đàm phán và ký Hiệp định Tài trợ với Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án "Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công" Ban hành: 12/12/2013
Hiệu lực: 12/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 2426/QĐ-TTg Giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 cho các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên Ban hành: 12/12/2013
Hiệu lực: 12/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 2413/QĐ-TTg Phê duyệt danh mục Dự án "Tăng cường năng lực thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm hỗ trợ triển khai Luật an toàn thực phẩm và Chiến lược quốc gia an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030" do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO) tài trợ Ban hành: 11/12/2013
Hiệu lực: 11/12/2013
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 244 văn bản
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>