Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

STTVăn bảnTrích yếuNgày/TrạngTháiDownload
1 Quyết định số 2562/QĐ-TTg Giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2017 Ban hành: 31/12/2016
Hiệu lực: 31/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
2 Nghị quyết số 113/NQ-CP Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2016 Ban hành: 31/12/2016
Hiệu lực: 31/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
3 Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg Tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước và Danh mục doanh nghiệp Nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 28/12/2016
Hiệu lực: 15/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
4 Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã Ban hành: 19/12/2016
Hiệu lực: 05/02/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
5 Chỉ thị số 33/CT-TTg Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 Ban hành: 17/12/2016
Hiệu lực: 17/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
6 Quyết định số 2465/QĐ-TTg Thành lập Trung tâm Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An Ban hành: 16/12/2016
Hiệu lực: 16/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
7 Nghị quyết số 103/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2016 Ban hành: 05/12/2016
Hiệu lực: 05/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
8 Nghị định số 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 Ban hành: 02/12/2016
Hiệu lực: 02/12/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
9 Luật số 03/2016/QH14 Sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư Ban hành: 22/11/2016
Hiệu lực: 01/01/2017
Trạng thái: Đang có hiệu lực
10 Nghị quyết số 100/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 Ban hành: 18/11/2016
Hiệu lực: 18/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
11 Quyết định số 2220/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 593/QĐ-TTg ngày 06/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 17/11/2016
Hiệu lực: 17/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
12 Nghị quyết số 29/2016/QH14 Phân bổ ngân sách trung ương năm 2017 Ban hành: 14/11/2016
Hiệu lực: 14/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
13 Nghị quyết số 27/2016/QH14 Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Ban hành: 11/11/2016
Hiệu lực: 11/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
14 Nghị quyết số 26/2016/QH14 Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 10/11/2016
Hiệu lực: 10/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
15 Nghị quyết số 24/2016/QH14 Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 Ban hành: 08/11/2016
Hiệu lực: 08/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
16 Nghị quyết số 97/NQ-CP Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016 Ban hành: 04/11/2016
Hiệu lực: 04/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
17 Chỉ thị số 31/CT-TTg Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công Ban hành: 02/11/2016
Hiệu lực: 02/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
18 Nghị quyết số 05-NQ/TW Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế Ban hành: 01/11/2016
Hiệu lực: 01/11/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
19 Quyết định số 2086/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 31/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
20 Quyết định số 2085/QĐ-TTg Phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 31/10/2016
Hiệu lực: 31/10/2016
Trạng thái: Đang có hiệu lực
Tổng số 105 văn bản
1 2 3 4 5 6 >>