Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

 • Quyết định số 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020

  Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 07/10/2020

  Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


 • Quyết định số 1463/QĐ-BKHĐT ngày 06/10/2020

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Quyết định số 1409/QĐ-TTg ngày 15/09/2020

  Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030


 • Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/08/2020

  Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Quyết định số 1122/QĐ-BKHĐT ngày 13/07/2020

  Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn 2045


 • Quyết định số 828/QĐ-BKHĐT ngày 27/05/2020

  Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/huỷ bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/05/2020

  Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Quyết định số 736/QĐ-BKHĐT ngày 14/05/2020

  Thành lập Hội đồng quản lý trong Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia


 • Quyết định số 526/QĐ-BKHĐT ngày 07/04/2020

  Tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác và phong trào thi đua của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2019