Tìm kiếm Tìm kiếm nâng cao
Từ khóa 
Tìm theo 

 • Quyết định số 682/QĐ-BKHĐT ngày 15/05/2019

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích


 • Quyết định số 681/QĐ-BKHĐT ngày 15/05/2019

  Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014 - 2018


 • Quyết định số 654/QĐ-BKHĐT ngày 08/05/2019

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Quyết định số 585/QĐ - BKHĐT ngày 22/04/2019

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Quyết định số 409/QĐ-BKHĐT ngày 04/04/2019

  Ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPPP)


 • Quyết định số 245/QĐ-BKHĐT ngày 12/03/2019

  Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Quyết định số 10/QĐ-BKHĐT ngày 03/01/2019

  Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực và hết hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2018


 • Quyết định số 1893/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2018

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018

  Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay lưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


 • Quyết định số 1751/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018

  Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích